Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Η εταιρία
Η DPA-architects είναι δημιούργημα της πολύχρονης συνεργασίας δυο αρχιτεκτόνων, του Νίκου Δούρου και της Βασιλικής Παλαιολογοπούλου. Το γραφείο ειδικεύεται στον σχεδιασμό κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων και επαγγελματικών χώρων, σε επίπεδο μελέτης, αδειοδότησης και επίβλεψης των κατασκευών.
Η DPA-architects διατηρεί γραφεία αρχιτεκτονικών μελετών σε Αθήνα και Χανιά.


Φιλοσοφία
Στόχος
ο ολικός σχεδιασμός του αρχιτεκτονικού έργου
Τρόπος
ο προσδιορισμός και η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων που κάθε έργο εμπεριείχε
Αφορμή και Αναφορές
οι επιθυμίες του πελάτη, οι χωρικές και άλλες ποιοτικές πληροφορίες του τόπου, λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις
Πρόκληση
η σύνθεση όλων αυτών και η μεταμόρφωσή τους σε αντικείμενου επί χάρτου
Προορισμός
το πραγματοποιημένο έργο-κτίριο
Επιθυμία
ο συνεχής διάλογος έργου και χρήστη-ενοίκου, χωρικά και χρονικά, με όρους βιωματικής εμπειρίας και συναισθηματικής εκφόρτισης
Ιδρυτικά Στελέχη
Δούρος Νίκος

Ο Νίκος Δούρος σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ το 1987. Εργάστηκε σε γραφεία αρχιτεκτονικών μελετών για μια δεκαετία, και το 2001 δημιουργεί το προσωπικό του γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα. Το 2007 ιδρύει την DotArch με αντικείμενο τις αρχιτεκτονικές μελέτες και την επίβλεψη κατασκευής ιδιωτικών έργων. Το 2014 η dotArch επεκτείνει τις δραστηριότητές της με δεύτερη έδρα στο Χανιά. Το 2019 ιδρύει μαζί με την Βασιλική Παλαιολογοπουλου την DPA-architects.

Παλαιολογοπούλου Βασιλική

Η Βασιλική Παλαιολογοπούλου σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ το 1995. Μετά την αποφοίτησή της μετακινήθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε να εργάζεται σε γραφεία αρχιτεκτονικών μελετών. Το 2008 συνεργάζεται με την dotArch ως υπεύθυνη αρχιτεκτονικών μελετών. Από το 2014 επιστρέφει στην πόλη της τα Χανιά και εκπροσωπεί την dotArch κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Το 2019 ιδρύει μαζί με τον Νίκο Δούρο την DPA-architects.

Συνεργάτες Μηχανικοί
Λάμπρου Γιώργος

Αγρ. & τοπογράφος μηχανικός Ε.Μ.Π, συγκοινωνιολόγος

Βεγλιρής Μιχάλης

Αγρ. & τοπογράφος μηχανικός Ε.Μ.Π, συγκοινωνιολόγος